PERSONNAGES CONTEMPORAINS

Figures médicales chinoises contemporaines

347 vues 13/12/2008 14/11/2017 0

Chronologie

1 ·
2 ·
3 · Bi Fugao1923
4 · Chen Dazhong1909
5 · Chen Keji1930
6 · Chen Keyan1930    1986
7 · Chen Tongyun1922
8 · Chen Yemeng
9 · Chen Zifu1935
10 · Chen Zuolin1925
11 · Cheng Danan1898    1957
12 · Cheng Shenwu
13 · Cheng Shide1919
14 · Cheng Xinnong1921
15 · Deng Daxue
16 · Deng Tietao1916
17 · Ding Ganren18651926
18 · Fang Yaozhong1921    1995
19 · Fang Yunpeng1909
20 · Feng Runshen1929
21 · Fu Weikang1930
22 · Fu Yanling1917   2001
23 · Gao Hualing1926
24 · Gao Ronglin1944
25 · Gao Yuchun1930
26 · Gao Zhenwu1927
27 · Guan Jiduo1916
28 · Guo Chengjie1920
29 · Guo Xiaozong1924
30 · Han Jisheng
31 · He Huiwu
32 · He Puren
33 · He Shuhuai
34 · Hou Zonglian
35 · Huang Dijun
36 · Huang Lichun
37 · Huang Shengyuan
38 · Huang Xianming
39 · Jiang Chunhua
40 · Jiang Shuming
41 · Jiang Yijun
42 · Jiao Guorui
43 · Jiao Shunfa
44 · Kuang Peigen
45 · Li Chongren
46 · Li Hongxiang
47 · Li Tao
48 · Li Zhiming
49 · Li Zhuanjie
50 · Liu Bichen
51 · Liu Guanjun
52 · Liu Junling
53 · Liu Ligong
54 · Liu Shichang
55 · Liu Yan
56 · Lou Baiceng
57 · Lu Jingshan
58 · Lu Shouyan
59 · Lu Zhizheng
60 · Luo Shirong
61 · Luo Yongfen
62 · Ma Ruilin
63 · Ma Shiming
64 · Mei Jianhan
65 · Ou Ming
66 · Peng Jingshan
67 · PU FUZHOU
68 · Qin Bowei
69 · Qin Liangfu
70 · Qiu Maolian
71 · Qu Zuyi
72 · Ren Yingqiu
73 · Shao Jingming
74 · Shen Guoquan
75 · Shen Zhongli
76 · Shi Huaitang
77 · Shi Jimin
78 · Shi Jinmo
79 · Shi Xuemin
80 · Song Zhenglian
81 · Sun Shuchun
82 · Tang Youzhi
83 · Tian Conghuo
84 · Wang Fengyi
85 · Wang Hongcai
86 · Wang Jianhua
87 · Wang Leting
88 · Wang Pinshan
89 · Wang Xinyao
90 · Wang Xuetai
91 · Wang Yuchuan
92 · Wei Fengpo
93 · Weng Shengsan
94 · Wu Ruifu
95 · Xi Yongjiang
96 · Xia Guicheng
97 · Xiao Yongjian
98 · Xie Xiliang
99 · Xie Zhufan
100 · Xu Benren
101 · Xu Bin
102 · Xu Shiqian
103 · Xue Chongcheng
104 · Xue Ligong
105 · Yan Dinglang
106 · Yan Runming
107 · Yan Youzhai
108 · Yang Dingliang
109 · Yang Huayuan
110 · Yang Jiasan
111 · Yang Jiebin
112 · Yang Yuchuan
113 · Yang Zemin
114 · Ye Xinqing
115 · Yu Daoji
116 · Yu Rencun
117 · Yu Shuzhuang
118 · Yu Zhongquan
119 · Yuan Jiuling
120 · Yuan Shuo
121 · Yue Meizhong
122 · Yun Tieqiao
123 · Zhang Binglin
124 · Zhang Cigong
125 · Zhang Heyuan
126 · Zhang Jin
127 · Zhang Shouyi
128 · Zhang Xichun
129 · Zhao Erkang
130 · Zhao Jian
131 · Zhao Jianxiong
132 · Zhao Yuqing
133 · Zheng huitiang
134 · Zheng Kuishang
135 · Zheng Yulin
136 · Zheng Zhuoren
137 · Zhong Yueqi
138 · Zhu Chenyu
139 · Zhu Lian
140 · Zhu Mingqing