FEI BOXIONG

Fei Boxiong (1800-1879)

Yi chun sheng yi / Fei Boxiong zhu ; Wang Xinhua jiao dian
醫醇賸義 / 费伯雄著 ; 王新华校点

[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1982. 
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1982 
8, 2, 167 p. ; 19 cm. 

Yi fang lun / Fei Boxiong zhu ; Li Tiejun dian jiao
医方论 / 费伯雄著 ; 李铁君点校

Beijing : Zhong yi gu ji chu ban she : Xin hua shudian shou du fa xing suo fa xing, 1987. 
北京 : 中医古籍出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1987 
2, 8, 100 p. ; 19 cm.