NU KE ZHI NAN

Auteur : Ye Hengyin.

Traité de gynécologie.

Traduction anglaise

Flaws B, Shuai Xue-Zhong. A Guide to Gynecology (Nu Ke Zhi Nan). Boulder: Blue Poppy Press; 2001.