Bei Ji Jiu Fa. 1226.

1681 vues 24/10/2007

Cun du majeur. Bei Ji Jiu Fa. 1226.

Bei Ji Jiu Fa. 1226.

Traité de moxibustion pour les urgences.
Auteur : Wen Renqi (Lu Wenren).