Hong-Yen Hsu, Su-Yen Wang. 1983.

1021 vues 20/12/2008

Hong-Yen Hsu

Hong-Yen Hsu, Su-Yen Wang. 1983.

Chin kuei yao lueh. Prescriptions from the golden chamber. Hong-Yen Hsu, Su-Yen Wang. Los Angeles: Oriental Healing Arts Institute; 1983. 240P. [gera:7932].