L’estomac

893 vues 29/03/2009

L'estomac

L’estomac

L’estomac. Zhen Jiu Da Cheng (édition de 1843) [Auteroche B, 1983].