Le poumon

977 vues 29/03/2009

Le poumon

Le poumon

Le poumon. Zhen Jiu Da Cheng (édition de 1843) [Auteroche B, 1983].