Nguyen Van Nghi, Tran Viet Dzung, Christine Recours Nguyen. 1982.

1108 vues 21/03/2009

Nguyen Van Nghi

Nguyen Van Nghi, Tran Viet Dzung, Christine Recours Nguyen. 1982.

Art et pratique de l’acupuncture et de la moxibustion selon zhen jiu da cheng de yang chi chou (tome 1). Nguyen Van Nghi, Tran Viet Dzung et Recours-Nguyen C. Marseille: Editions NVN; 1982. Traduction du zhen jiu da cheng.