Omentum

947 vues 25/03/2009

Omentum

Omentum

[Wang Qingren (1768-1831), Yi Lin Gai Cuo (Correction des erreurs médicales, 1830), traduction John Dudgeon (1893)].