Paul U. Unschuld. 1990.

1111 vues 21/03/2009

Paul U. Unschuld. 1990.

Paul U. Unschuld. 1990.

Unschuld P. Forgotten Traditions of Ancient Chinese Medicine: A Chinese View from the Eighteenth Century. Taos: Paradigm Publications; 1990. [gera:28048]. Traduction du Yi Xue Yuan Liu Lun (1757) de Xu Dachun (1693-1771).