Shang Han Za Bing Lu. 206-220.

940 vues 22/08/2007

Shang Han Za Bing Lu. 206-220.

Shang Han Za Bing Lu. 206-220.

Traité des Maladies Fébriles et Variées
Auteur : Zhang Zhongjing.
Est constitué du Shang Han Lun et du Jin Kui Yao Lue.