Shou-zhong Yang, Charles Chace. 2000.

1103 vues 18/01/2009

Shou-zhong Yang

Shou-zhong Yang, Charles Chace. 2000.

Shou-zhong Yang, Chace C. The systematic classic of acupuncture and moxibustion. Bulder: Blue Poppy Press; 2000. [gera:94808]. Traduction du Zhen Jiu Jia Yi Jing