Tong Ren Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing. 1027.

760 vues 20/02/2010

Tong Ren Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing. 1027.

Tong Ren Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing. 1027.

Classique illustré des points d’acupuncture de l’homme de bronze.

Wang Weiyi. 1027.