Yi Xue Yuan Liu Lun. 1757.

921 vues 29/08/2007

Yi Xue Yuan Liu Lun. 1757.

Yi Xue Yuan Liu Lun. 1757.

Sur l’Origine et la Source de la Médecine.
Auteur : Xu Dachun (1693-1771).