Zhen Jiu Jia Yi Jing. 259.

796 vues 22/08/2007

Zhen Jiu Jia Yi Jing. 259.

Zhen Jiu Jia Yi Jing. 259.

« Un Classique d’Acupuncture et de Moxibustion ».
Auteur : Huang Fumi (215-282).