MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY TCM

NANJING, CHINE

NANJING ZHONGYIYAO DAXUE XUEBAO     

ISSN : 1000-5005
CN : 32-1247/R
Codechi : 6709
langue : CHI
périodicité : 6
fondé en : 1959
Collection GD GERA :2000,16(1) en cours
 

Éditeur : Nanjing University of TCM 
138 xianlin Road,NANJING – CHINE
Rédacteur en chef : Fan Xinsheng

Téléphone(025)85811769
Fax 
Emailxb@njutcm.edu.cn
Site internet 
JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY TCM