ACUPUNCTURE

RIVISTA DELLA SCUOLA DI AGOPUNTURA TRADIZIONALE DELLA CITTA DI FIRENZE

FIRENZE, Italie

     


ISSN :
CN :
Codechi : 0
langue : ITA
périodicité : 0
fondé en : 1993
Collection GD GERA :1993(1) 1994,(8)
 

Éditeur : Scuola di Agopuntura Tradizionale della citta di Firenze

VIA F Crispi

FIRENZE – Italie

Rédacteur en chef : Cracolici F

Téléphone055-499989
Fax
Email
Site internet
RIVISTA DELLA SCUOLA DI AGOPUNTURA TRADIZIONALE DELLA CITTA DI FIRENZE